2.8
(5)

Ushbu video lavha orqali siz «O‘tirib-turish» mashqini to‘g‘ri bajarish texnikasi bilan tanishishingiz mumkin.

O‘tirib-turish  bazaga oid ko‘p bo‘g‘imli mashq bo‘lib, dumbalar va son mushaklariga ta’sir ko‘rsatadi. Mushaklarga yetarlicha yuklamalarni ta’minlash va ko‘proq kaloriya ketkazish uchun gantel bilan o‘tirib-turish mashqini bajaring.

Ushbu lavhalarni ham tomosha qiling: 
«Vakuum» mashqini bajarish texnikasi 

Planka mashqini bajarish texnikasi