Buni aniqlash uchun quyidagi formuladan foydalanish mumkin. Tana og‘irligi ko‘rsatkichi – TOK ¹ = vazn (kg) : bo‘y (m) ². Masalan, vazningiz 90 kg, bo‘yingiz 1,68 m. TOK¹= 90:(1,68×1,68) = 32,1. Jadvalga qarasangiz, mazkur ko‘rsatkich, birinchi darajali semizlik holatini ko‘rsatmoqda. Demak, vazningizni kamaytirish choralarini boshlashingiz zarur. Shu tartibda vazn va bo‘y o‘lchamingizni yuqoridagi formulaga solib, natijasini biling. Hosil bo‘lgan natija jadvalning qaysi ko‘rsatkichiga mos kelishiga qarab, vazn bilan bog‘liq muammongizni aniqlaysiz.  
Vazn ko‘rsatkichi Erkaklar uchun Ayollar uchun
Vazningiz me’yordan kam 19 19
Me’yorda 19-25 19-24
Ortiqcha vazn 26-29 25-29
I darajadagi semizlik 30-34 30-34
II darajadagi semizlik 35-39 35-39
III darajadagi semizlik 39 39

© Sugdiyona.uz nashri.