Qarama qarshi jinsga qiziqish ilk bor taxminan 6–7 yoshdan boshlanadi. Buning oqibatida bolada yoshiga mos kelmaydigan ba’zi hatti-xarakatlar paydo bo‘la boshlaydi. Bu yoshdagi farzandi bor ota-onalarning asosiy vazifasi bolaning xayolini boshqa narsalar bilan band qilishdir. Masalan, o‘qish, chizish, sport bilan shug‘ullanish kabilar. Lekin «o‘zini o‘zi qondirish», onanizm beixtiyoriy ravishda odatda 13-14 yoshdan boshlanadi. O‘smirning «o‘zini qanoatlantirish»i ( ononizm ) xavflimi? Hattoki Gippokrat ham bu odatlarni qattiq qoralagan: «Bu kasallik insonni orqa miyasi (umurtqa kanalida joylashgan a’zo)da rivojlanadi. Kasallik o‘z his tuyg‘ularini boshqara olmaydiganlarni ko‘proq zararlaydi. Ularda isitma bo‘lmaydi, ishtahalari ham zo‘r bo‘ladi. Lekin ozib, zo‘riqib ketishadi. Xuddi butun tanasida chumoli o‘rmalayotgandek tuyuladi. Siydikda ham juda ko‘p va suyuq urug‘ chiqib ketishi kuzatiladi. Bunday erkaklar ayollar bilan yaqinlik qilish uchun yaroqsiz hisoblanishadi va ko‘pincha uyalib ham qolishadi. Bir tekis yo‘lda yurmaslik ularni holdan toyishiga olib keladi, boshda og‘riq, quloqlarda shovqin va nihoyat ularni bitiradigan isitma boshlanadi».

Maqolaning davomi quyidagi qismlardan iborat: